Mer information om Natura 2000

Thérése har nu varit i kontakt (per tfn och mejl) med Karin Rydh på Länsstyrelsen, angående vad som gäller för oss. Nedan en sammanfattning av samtalet:
Karin Rydh anser inte att ett informationsmöte behövs då vi i sportstugeföreningen inte berörs av Länsstyrelsens förslag av nytt Natura 2000 område. Pga att: 
Allemansrätten gäller
Berör ej friluftslivet, inklusive fritidsfisket, om inte fiskeredskap stör fågellivet i framtiden 
Området avser häckningsöar (ej öar med hus) 
Översyn kommer att göras (troligen) regelbundet. Så länge inte fågellivet störs gäller ovanstående. Men det är svårt att  idag sia om utvecklingen. 
Tfn till Karin Rydh om nån vill kontakta henne 010-22 333 38 e-post: karin.rydh@lansstyrelsen.se 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter