Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2019

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet upplagt här på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Läs hela inlägget »
NU HAR DET HÄNT....

Vi har haft påhälsning nere i hamnen under veckan.
Så var uppmärksam vilka som rör sig i området.
Vi uppmanar alla båtägare att se till att så lite stödbegärliga prylar som möjligt finns tillängliga i eller på båten.

Hälsningar Styrelsen 2019-09-12
Läs hela inlägget »

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet upplagt på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet upplagt på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu finns det lite bilder upplagda från sommarfesten.

Läs hela inlägget »

Det beslutades på årsmötet en uppmaning om att inte köra trädgårdsmaskiner fredag-söndag mellan kl 19.00 - 10.00

Läs hela inlägget »

Nu finns protokollet från årsmötet upplagt på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen.

Läs hela inlägget »

Här finns ett udrag till nya stadgar för Snatra väg och sportstugeförening.

.

Läs hela inlägget »

Nu finns det senaste styrelseprotokollet upplagt på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet inlagt här på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet inlagt här på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Hamnnatta flyttas till 31/8 -2019. Se Kalender på Snatra.se

Läs hela inlägget »