Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2023

Snöröjning som har beställts för området finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Planeringen för 2024 finns under För medlemmar, styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Protokoll styrelsemöte 2023-09-23 finns under för medlemmar, styrelseprotokoll.
Planering för 2024 kommer att publiceras senare under hösten.

Läs hela inlägget »

Styrelsemöte kl 9 och arbetsdag kl 10-12.

Läs hela inlägget »

Protokoll finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Styrelsemöte kl 9 och Arbetsdag kl 10-12.

Läs hela inlägget »

Länsstyrelsen Uppsalas beslut angående anmälan av vattenverksamhet i form av rensning i hamnen, finns under För medlemmar, övriga dokument.

Läs hela inlägget »

Protokoll från styrelsens möte 2023-07-22 finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Lördagen den 22/7 är det först arbetsdag kl 10-12.
Sedan startar sommarfesten kl 14.

Läs hela inlägget »

Under För medlemmar, Medlemmar kontaktuppgifter finns nu uppdaterat register.
Har ni ändringar?
Meddela då monika.brink@alleima.com.

Läs hela inlägget »

Protokollet för årsmötet 17/6 finns under För medlemmar, Årsmötesprotokoll.

Läs hela inlägget »

Senaste protokollet för styrelsemöte finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

På lördag är det första arbetsdag kl 10 och sedan årsmöte kl 14, och vi hoppas att många kommer.

Läs hela inlägget »

Nu finns dagordning, resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och framställningar från styrelsen, inför årsmötet inlagda under För medlemmar, Årsmötesprotokoll.

Läs hela inlägget »

Styrelseprotokoll från 2023-05-20 finns nu under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Styrelseprotokoll från möte 22/4 2023 finns under För medlemmar, styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Då var det dags för en ny säsong - lördagen den 22 april kl 10:00 är det arbetsdag och styrelsen har som vanligt möte kl 9.

Läs hela inlägget »