Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2023 > 08

Protokoll finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Styrelsemöte kl 9 och Arbetsdag kl 10-12.

Läs hela inlägget »

Länsstyrelsen Uppsalas beslut angående anmälan av vattenverksamhet i form av rensning i hamnen, finns under För medlemmar, övriga dokument.

Läs hela inlägget »