Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2023 > 05

Nu finns dagordning, resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och framställningar från styrelsen, inför årsmötet inlagda under För medlemmar, Årsmötesprotokoll.

Läs hela inlägget »

Styrelseprotokoll från 2023-05-20 finns nu under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »