Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2019 > 07

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet upplagt på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu finns det lite bilder upplagda från sommarfesten.

Läs hela inlägget »

Det beslutades på årsmötet en uppmaning om att inte köra trädgårdsmaskiner fredag-söndag mellan kl 19.00 - 10.00

Läs hela inlägget »

Nu finns protokollet från årsmötet upplagt på hemsidan.

Hälsningar Styrelsen.

Läs hela inlägget »

Här finns ett udrag till nya stadgar för Snatra väg och sportstugeförening.

.

Läs hela inlägget »

Nu finns det senaste styrelseprotokollet upplagt på hemsidan.

Läs hela inlägget »