Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2022 > 06

Protokoll från styrelsemöte finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Dagordning, ekonomiska rapporter, årsberättelse och framställningar från styrelsen finns under För medlemmer, årsmötesprotokoll.

Läs hela inlägget »

Dagordningen för årsmötet finns under För medlemmar-årsmötesprotokoll.

Läs hela inlägget »