Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2022

Säsongens sista styrelseprotokoll 22-09-24, finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Thérése har nu varit i kontakt (per tfn och mejl) med Karin Rydh på Länsstyrelsen, angående vad som gäller för oss. Nedan en sammanfattning av samtalet:
Karin Rydh anser inte att ett informationsmöte behövs då vi i sportstugeföreningen inte berörs av Länsstyrelsens förslag av nytt Natura 2000 område. Pga att: 
Allemansrätten gäller
Berör ej friluftslivet, inklusive fritidsfisket, om inte fiskeredskap stör fågellivet i framtiden 
Området avser häckningsöar (ej öar med hus) 
Översyn kommer att göras (troligen) regelbundet. Så länge inte fågellivet störs gäller ovanstående. Men det är svårt att  idag sia om utvecklingen. 
Tfn till Karin Rydh om nån vill kontakta henne 010-22 333 38 e-post: karin.rydh@lansstyrelsen.se 

Läs hela inlägget »

Länsstyrelsen Uppsala län har tagit fram förslag på utökade områden som kan komma att klassas som Natura 2000 för skydd av sjöfåglar. Det är möjligt att yttra sig senast 22/9. Styrelsen kommer att kontakta länsstyrelsen och begära ett informationsmöte.
Mer information finns på https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2022-06-30-forslag-till-nya-natura-2000-omraden-for-sjofaglar.html

Läs hela inlägget »

Protokollet finns under för medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Senaste styrelseprotokollet finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Protokoll från årsmötet 2022-06-18 finns nu under För medlemmar, Årsmötesprotokoll.
Kom ihåg att ni som ska ha kvar era brevlådor, markera detta innan den 23/7, enligt beslut på årsmötet.

Läs hela inlägget »

Protokoll från styrelsemöte finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Dagordning, ekonomiska rapporter, årsberättelse och framställningar från styrelsen finns under För medlemmer, årsmötesprotokoll.

Läs hela inlägget »

Dagordningen för årsmötet finns under För medlemmar-årsmötesprotokoll.

Läs hela inlägget »

Finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Siffrorna för rapport från kassör är korrigerade.

Läs hela inlägget »

Senaste protokollet för styrelsemötet 2022-04-23 finns nu under För medlemmar Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

På lördag 23 april är det säsongens första arbetsdag för vårt område.

Läs hela inlägget »

Tidplanen för arbetsdagar för 2022 finns nu under För medlemmar, Övriga dokument.

Läs hela inlägget »

Ett dokument med information till nya stugägare finns nu under För medlemmar, övrigt.

Läs hela inlägget »