Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2022 > 07

Senaste styrelseprotokollet finns under För medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »

Protokoll från årsmötet 2022-06-18 finns nu under För medlemmar, Årsmötesprotokoll.
Kom ihåg att ni som ska ha kvar era brevlådor, markera detta innan den 23/7, enligt beslut på årsmötet.

Läs hela inlägget »