Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2017

Båttvätten kommer till Snatra Söndag 8 oktober kl: 11:00

Välkomna

Läs hela inlägget »

Nu ligger allt om VA-Projeket upplagt under För medlemmar tryck sedan på Vatten / Avlopp.

Läs hela inlägget »

Nu finns protokollet från årsmötet och extrastämman upplagt på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Härmed kallar Snatra sportstugeförening till extra stämma. 2/9 kl 9:30 vid klubbstugan.

2/9 Obs 10:00 styrelsemöte och arbetsdag skjuts fram till 11:00


Val av ny ordförande till föreningen eftersom valet på årsmötet ogiltigförklaras. Den valda ordföranden är inte ägare till fastigheten och är då inte heller medlem i föreningen vilket står som krav i våra stadgar.


Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd (röstberättigade)
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare samt två rösträknare
6. Har mötets utlysts på rätt sätt
7. Val av ordförande samt vice ordförande
8. Mötet avslutas

Läs hela inlägget »

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet ute på hemsidan.

Läs hela inlägget »

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS SOMMARFEST 

22 Juli 2017 Kl 15:00

 

Vi startar kl 15:00 med tipspromenad för stora och små.
Vuxna betalar 20kr och för det får man också fika efter tipspromenaden.
Barn 0-13år gratis:

Festligheterna fortsätter under eftermiddagen/kvällen med lekar för stora och små.
Lotteriförsäljning,chokladhjul och pilkastning med fina priser.

Vid 19-tiden äter och dricker vi vår medhavda picknickmat.
 

Läs hela inlägget »

Nu ligger det senaste styrelseprotokollet ute på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Nu finns styrelseprotokollet från mötet 170603 inlagt på hemsidan..

Läs hela inlägget »

Nu finns styrelseprotokollet från mötet 170506 inlagt på hemsidan.

Läs hela inlägget »

Nu finns tidplan för 2017 inlagt i kalendern och även att ladda ner som pdf Klicka här


Hälsningar styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu är medlemsavgifterna för 2017 utskickade till alla stugägare.

Styrelsen
 

Läs hela inlägget »