Välkommen till Snatra

Nyheter i Snatra

2022 > 08

Länsstyrelsen Uppsala län har tagit fram förslag på utökade områden som kan komma att klassas som Natura 2000 för skydd av sjöfåglar. Det är möjligt att yttra sig senast 22/9. Styrelsen kommer att kontakta länsstyrelsen och begära ett informationsmöte.
Mer information finns på https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2022-06-30-forslag-till-nya-natura-2000-omraden-for-sjofaglar.html

Läs hela inlägget »

Protokollet finns under för medlemmar, Styrelseprotokoll.

Läs hela inlägget »