Natura 2000 

Länsstyrelsen Uppsala län har tagit fram förslag på utökade områden som kan komma att klassas som Natura 2000 för skydd av sjöfåglar. Det är möjligt att yttra sig senast 22/9. Styrelsen kommer att kontakta länsstyrelsen och begära ett informationsmöte.
Mer information finns på https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/om-lansstyrelsen-i-uppsala-lan/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2022-06-30-forslag-till-nya-natura-2000-omraden-for-sjofaglar.html

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter