Extra stämma

Härmed kallar Snatra sportstugeförening till extra stämma. 2/9 kl 9:30 vid klubbstugan.

2/9 Obs 10:00 styrelsemöte och arbetsdag skjuts fram till 11:00


Val av ny ordförande till föreningen eftersom valet på årsmötet ogiltigförklaras. Den valda ordföranden är inte ägare till fastigheten och är då inte heller medlem i föreningen vilket står som krav i våra stadgar.


Dagordning

1. Val av mötesordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd (röstberättigade)
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare samt två rösträknare
6. Har mötets utlysts på rätt sätt
7. Val av ordförande samt vice ordförande
8. Mötet avslutas

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter