Skickat till alla 4/9

Skickat till alla 4/9

Hej
 
Nu har vi frågat flera olika jurister med inriktning på markfrågor. De kommer kosta oss mellan 10 – 15 000 initialt om de ska gå igenom alla dokument och ge förslag på hur vi ska gå vidare.
 
På det möte vi hade nere i hamnen så pratade vi om att gruppen kunde ta beslut om ca 5 000:-, nu kommer det bli lite dyrare.
 
Slår vi ut detta på antalet stugor så kommer det bli i runda slängar mellan ca 205 – 310 per stuga (räknat på 49 stugor).
 
Frågan är således:
Skall vi be gruppen gå vidare med detta?
 
Svara så snabbt ni kan så skall jag förmedla det till gruppen.