Skickat till alla den 10/8

Skickat till alla den 10/8 som uppmaning att tänka till på frågor som vi kanske missar om kommunen ringer upp.

Hej
 
Nu har vi lämnat in vårt brev till Tierps kommun och fått det diariefört.
Nu inväntar vi återkoppling från kommunen.
 
Det har ju varit en och annan frågeställning under alla diskussioner som har varit, både under möten och vid samtal i vårt område.
För att vi inte skall ”tappa” någon frågeställning så skickar jag ut detta till Er alla och ber er skicka in de funderingar/frågor som Ni känner att vi skall ha svar på av kommunen när vi får kontakt (hels via ett nytt möte såklart).
Så om Ni har någon fundering/fråga, maila den till mig så skall jag sammanställa dessa så inget missas.